Reglement


  •  Als lid van de Fluitende Sepappen neem je automatisch deel aan één van de 3 puntenklassementen. Voor elke ploeg (A, B of D) word een apart klassement bijgehouden.
  • Je neemt deel aan het klassement van de ploeg waarmee je in de loop van het seizoen het meeste ritten hebt gereden.
  • De 3 klassementen belonen in de eerste plaats het regelmatig deelnemen aan onze eigen ritten en in mindere mate de deelname aan vreemde of externe organisaties.
  • In de tabel hieronder vind je de te verdienen punten per soort rit. Deze punten worden ook vermeld in ons eigen fietsprogramma en bij de externe organisaties.
  • Merk op dat er meer punten te verdienen zijn met langere club-ritten en ritten van een tweedaagse of een meerdaagse.
  • Je kan - indien het clubprogramma dit mogelijk maakt - in één weekend bij 2 verschillende groepen meefietsen maar de 2de deelname levert slechts 3 punten op. Op de dag dat de club zelf voor je ploeg een rit organiseert kan je geen punten verdienen bij deelname aan een externe rit.
  • Bij elke clubrit zijn slechts punten te verdienen als er minstens 5 clubleden aan deze rit hebben deelgenomen. Er moet ook minstens 2/3 van het gepland aantal kilometers worden afgelegd. Deze minima gelden voor elke ploeg afzonderlijk. 
  • De winnaars van elk klassement krijgen op het einde van het seizoen een wisseltrofee. Ze hebben daarenboven evenals de tweedes en derdes van elk klassement recht op een geschenkbon.

Te verdienen punten per categorie


Gewone wekelijkse rit

5 punten
Speciale lange rit of extra moeilijke rit zoals het klimbrevet 8 punten

Rit van een tweedaagse

7 punten
Rit van een meerdaagse 6 punten

Rit als tweede deelname in hetzelfde weekend aan rit van een andere groep

3 punten

Rit van vreemde organisator (deelname van minstens 3 Fluitende Sepappen is vereist)

2 punten

Rit van éénmalig project zoals "Tour 1969" op voorhand vastgelegd door het bestuur

2 punten